Je koučování komunikační styl budoucnosti?

___________________

AXIA Inspirace

Když jsem v r. 2015 tvořila svoji vlastní MBA závěrečnou práci na téma “Koučování pro zvýšení sebedůvěry”, nadchlo mě to. 

Psaní i výzkum mě moc bavily a byť už jsem za sebou měla nějakou praxi v koučování, přineslo mi to velmi zajímavé nové poznatky 🙂

A teď, když sleduju témata závěrečných prací MBA našich studentů, jsou skvělé, přínosné a mám dojem, že jsou stále a stále zajímavější.

Přesvědčivě ukazují, že koučování je geniální a velice přínosné ve všech profesích a oblastech lidského života. Což potvrzuje fakt, že komunikační styl budoucnosti je rozhodně koučovací přístup.

Posuďte sami.

Zde je pár přímých citací z vybraných závěrečných prací MBA našich AXIA absolventů o přínosech koučinku, které prokázali na základě uskutečněných koučovacích rozhovorů a pečlivě realizovaného výzkumu.

Přínos koučinku pro sportovce

– Citace ze závěrečné práce sportovní trenérky:

„Z výsledků výzkumu vyplývá, že koučování pomáhá sportovcům dosahovat vytyčených cílů snadněji a rychleji. Dokonce k jejich překvapení někteří dosáhli výsledku dříve než sami očekávali. 

Při práci v této oblasti se vyplatilo obohatit kolo rovnováhy o faktory sportovního výkonu (kondice, psychika, taktika, technika). Tyto komponenty již samy o sobě dodaly sportovci komplexnější a strukturovanější pohled na jeho výkon.

V této práci se sportovci jsem rozhodnuta pokračovat a dosáhnout tak stejně prokazatelných výsledků u obsáhlejšího výzkumného souboru.“

Přínos koučinku pro nastávající maminky

– Citace z koučovacího rozhovoru porodní asistentky s nastávající maminkou:

Hlavní přínos koučinku je pro mě uvědomění, že pod pojmem dobrá matka se skrývá každá žena, která se na své miminko těší. Nějak jsem na sebe zapomněla. Je to až k vzteku. 

Jsem ráda za akční kroky, které jsme společně stanovily. Sama bych se k těmto bodům nepropracovala.

Velmi mi také pomohlo si uvědomit, že manžel tady je pro mě a ne pouze já pro něho. Díky za písemný záznam.“

Přínos koučinku pro studenty v oblasti jejich osobního a duchovního rozvoje

– Citace ze závěrečné práce kouče mladých studentů:

„Každý student má nějaké sny. Pro mnohé z nich není reálné, aby si je vyslovili nahlas. Přitom vnitřně ví, že by nějakých cílů chtěli dosáhnout. 

Zjistil jsem, že studenti často nejsou schopni sami začít a něčeho sami dosáhnout. Koučink je proto vhodný tyto cíle vynést na světlo a pomoci studentům s nimi pracovat. 

Jeden ze studentů byl přesvědčen o tom, že kdyby neprošel koučinkem na svoje téma, tak by nedospěl k cíli nebo by se nedostal do cíle takovým tempem jako při koučinku (Student 1).

V tabulce 2 a následně v grafu 2 můžete vidět, jak studentům pomohl koučink. Některým se nepovedlo dosáhnout cíle, nechtějí to však vzdát a v koučinku chtějí pokračovat (Student 4).

Skoro všichni studenti po těchto setkáních řekli, že pokud by hodnotili úspěšnost v měřítku 1–10 s tím, že číslo jedna znamená neúspěch a desítka znamená úspěch, řekli by, že úspěch by ohodnotili číslem 7–8.

Silnou stránkou projektu bylo to, že posun studentů na škále jejich stanovených cílů byl velmi rychlý, studenti se při použití koučinku byli schopni zorientovat ve svém „stavu“ a s částečným mentoringem a osobním přístupem kouče, se kterým měli vztah, se posouvali dost rychle.“

Jaký další obor Vás napadne, kde by se koučovací přístup dal ještě využít?

Na závěr nádherné vyjádření ze závěrečné práce jedné z našich absolventek MBA, se kterým se i my ostatní z AXIA velmi ztotožňujeme:

“Věřím, že koučink se stane nejpreferovanější mezilidskou interakcí budoucnosti.” 

A s jakým oborem bude souviset Vaše téma závěrečné práce MBA? 🙂 

Trochu Vás “musím” pošťouchnout 🙂 protože koučink je opravdu geniální a neměli byste o něj přijít!

Daniela Vopalecká, ředitelka a profesionální koučka.

Studium MBA Profesionální koučování

Získejte titul MBA a certifikát profesionálního kouče

Akreditovaný výcvik koučování Level 1 (ICF)

Pokud se chcete stát profi koučem, ale nepotřebujete titul MBA, tento výcvik je pro Vás.

Kurz koučování pro začátečníky

Naučte se koučovat

Další příspěvky

AXIA Coach Talks

AXIA Coach Talks

Rozhovory s profesionálními kouči
a dalšími odborníky používajícími koučovací přístup ve svých profesích - živé vysílání každý druhý čtvrtek v měsíci

✓ Žhavá a zajímavá témata ze světa koučinku
✓ Inspirativní osobní příběhy koučů
✓ Prostor pro Vaše dotazy

AXIA Coach Talks

Rozhovory s profesionálními kouči
a dalšími odborníky používajícími koučovací přístup ve svých profesích - živé vysílání každý druhý čtvrtek v měsíci

✓ Žhavá a zajímavá témata ze světa koučinku
✓ Inspirativní osobní příběhy koučů
✓ Prostor pro Vaše dotazy

Základní principy koučování

Koučink je jedním z nejrychleji rostoucích oborů posledního desetiletí. A stále více firem i jednotlivců ho využívá ke svému rozvoji.

Co to ale koučink vlastně je?

Definice, principy v článku >>>