Zpracování a ochrana osobních údajů

v Axia Management Academy z.ú., IČ 062 83 276, se sídlem Svornosti 914/29, 150 00 Praha – Smíchov, zapsaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou U 607

1. Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

2. Kdo je správce osobních údajů?

Správcem je Axia Management Academy z.ú. (dále jen Axia), IČO 062 83 276, se sídlem Svornosti 914/29, 150 00 Praha – Smíchov zapsaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou U 607, která provozuje webovou stránku www.axiamanagement.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.  Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

3. Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 601 532 532 nebo na e-mail: daniela@axiamanagement.cz.

4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v různém rozsahu a to na základě toho, jaké služby využíváte nebo za jakým účelem jsou zpracovávány. Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

4.1. Poskytování služeb, plnění smlouvy

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje v různém rozsahu v závislosti na typu subjektu údajů:

4.1.1. Účastník kurzů Axia: jméno, příjmení, dosažené vzdělání, tituly, adresa, e-mailová adresa, telefon, datum narození, zaměstnání, pracovní pozice, doba trvání zaměstnání, škola, zájmy a koníčky, absolvované kurzy: datum, výsledky, vydané certifikáty.

4.1.2. Student MBA programu: jméno, příjmení, dosažené vzdělání, tituly, adresa, e-mailová adresa, telefon, datum narození, zaměstnání, pracovní pozice, doba trvání zaměstnání, škola, zájmy a koníčky, zdravotní omezení, náležitosti studia MBA: datum zahájení studia, datum ukončení studia, průběžné studijní výsledky, vydaný certifikát, datum vydání certifikátu, údaje o závěrečné práci, údaje o průběhu obhajoby.

4.1.3. Individuální klienti (koučink, konzultace, apod.): jméno, příjmení, dosažené vzdělání, tituly, adresa, e-mailová adresa, telefon, datum narození, zaměstnání, pracovní pozice, doba trvání zaměstnání, škola, zájmy a koníčky, údaje osobní povahy sdělené dobrovolně v průběhu konzultací. U specifických produktů nebo služeb jako jsou osobní konzultace, koučink, psychologické testy mohou být z Vaší strany předávány a námi zpracovány citlivé údaje osobní povahy sdělené dobrovolně.

4.2. Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

4.3. Marketing

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání informací o skvělých slevách, možnosti poštovného zdarma a dalších výhodných nabídek zákonem označovaných jako obchodní sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme to z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky a informace zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám informace o skvělých slevách, možnosti poštovného zdarma a dalších výhodných nabídkách pouze, když je chcete využít a když nám k tomu dáte souhlas, a to po dobu 7 let let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

4.4. Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 7 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

4.5. Fotografie a video záznamy z kurzů a studia

Na některých našich živých akcích – školeních, kurzech, studiu MBA – pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním kurzu nebo studia. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

5. Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména: zabezpečený server jako úložiště dat, zabezpečená e-mailová komunikace, pokročilé šifrování na počítačích, šifrovaná data v mobilních telefonech, pokud je používáme pro komunikaci s Vámi, veškeré fyzické dokumenty (např. účetní doklady, osobní studijní dokumenty) jsou uloženy v trezorech nebo uzamčených prostorách.

7. Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup někteří naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my nebo kteří se na dané zpracování specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. jako poskytovatel e-mailingového řešení SmartEmailing, Redbit s.r.o. jako provozovatel Simpleshop a účetního systému Vyfakturuj.cz, Simpleshop s.r.o., Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Ltd., Microsoft, poskytovatel webhostingových řešení, mezinárodní certifikační instituce International Education Society, účetní firma, grafická firma (např. při výrobě certifikátů), marketingoví specialisté, lektoři, konzultanti a koučové zabezpečující výuku a konzultace. Všem těmto třetím stranám jsou poskytovány pouze nezbytně nutné osobní údaje. Vaše osobní údaje dle bodu 4.1.3. (koučink, konzultace) mohou být předány třetím osobám a to za předpokladu, že pro splnění Vašeho požadavku nebo řešení Vašeho problému bude nutná konzultace se specialistou. Jako zákazníci budete informováni, kdo je tímto specialistou. Specialistu můžete odmítnout a v tom případě mu Vaše osobní údaje nebudou předány. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Všechny výše uvedené třetí osoby, se kterými spolupracujeme, mají vždy zabezpečení osobních údajů a kvalitu jejich zpracování minimálně na stejné úrovni jako naše organizace.

8. Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: daniela@axiamanagement.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 60 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 60 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

10. Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 25.5.2018.  

V Ostravě 16.5.2018