ICF akreditace

Garance mezinárodně standardizovaných postupů vzdělávání

ICF (Mezinárodní koučovací federace) je největší světová organizace profesionálních koučů, která definuje vysoké profesní standardy, zajišťuje nezávislou certifikaci pro kouče a podporuje vytváření globální sítě certifikovaných profesionálních koučů.

Díky systému akreditací koučovacích škol máte jistotu kvality svého vzdělávání.

ICF rovněž nově posiluje kompetence koučovacích škol a akredituje je novým typem náročných akreditací, mezi které patří:

  • Level 1 akreditace – komplexní příprava pro žadatele o ACC certifikaci.
  • Level 2 akreditace – komplexní příprava pro žadatele o PCC certifikaci.
  • Level 3 akreditace – komplexní příprava pro žadatele o MCC certifikaci.

Level 1 akreditaci budou vlastnit některé školy v ČR a SR,

Level 2 akreditaci bude vlastnit jen několik málo koučovacích škol v ČR a SR a nevíme o tom, že by některá z koučovacích škol v ČR a SR vlastnila Level 3 akreditaci

AXIA MANAGEMENT ACADEMY je držitelem Level 1 i Level 2 akreditace.

Výhody pro studenty

Snazší cesta pro zájemce o ACC a PCC

Prestižnější certifikát ICF

Vše v jednom

Zájemce o ACC nebo PCC certifikaci tak čeká v ČR a SR mnohem jednodušší cesta, protože nově nebudou muset překládat do angličtiny svoje ACC nebo PCC nahrávky a posílat je k posouzení do USA.

ICF nově akreditované Level 1 a Level 2 koučovací školy získají veškeré kompetence a expertízu k posouzení koučovacích nahrávek žadatele a k tomu, aby žadatel vykonal zkoušku z koučování na příslušné úrovni ACC nebo PCC ve svém rodném jazyce. Koučové, kteří získají certifikát ICF Level 1 nebo Level 2, budou mít mnohem větší prestiž a hodnotu než dříve za absolvování kurzu.

Vize a poslání AXIA jako poskytovatele ICF akreditovaných koučovacích programů

Naší VIZÍ v Axia Management Academy je rozšiřování kvalitního koučování a posílení profese kouče všude, kde to je možné. Jsme tomu oddáni celým srdcem.

Naším POSLÁNÍM je podporovat rozvoj a implementaci profesionálního koučování i používání koučovacího přístupu ve všech sférách života společnosti, ve firmách, ve školách, v neziskovém sektoru, ve sportu, a v neposlední řadě v osobních a rodinných vztazích. ICF akreditované i další vzdělávací programy Axia Management Academy přispívají tomuto poslání.

Jsme přesvědčeni, že čím více lidí porozumí koučování a bude ho používat, tím lepší bude náš svět.