AXIA profesionální koučování

ICF Level 1

 

Garance mezinárodně standardizovaných postupů vzdělávání

Získejte špičkové vzdělání v oblasti profesionálního koučinku.

Koučování je na vzestupu. Stále více lidí kouče vyhledává a koučink jako obor roste.

V této náročné době jsou lidé přehlcení informacemi, na všechny jsou kladeny vysoké nároky a mnoho lidí je pod tlakem jak v práci, tak v osobním životě. Těm všem můžete pomoct.

Koučování je obor, díky kterému můžete pomáhat lidem. Staňte se oblíbeným profesionálem, který mění životy k lepšímu a který je kvalitně ohodnocený. 

Hlavní výhody, když se stanete profesionálním koučem

Pomáháte lidem v jejich osobním i profesním růstu

Máte nízké náklady spojené s prací

Získáte uznání díky své prospěšnosti

Získáte kvalitní ohodnocení jak sociální, tak finanční

Získejte certifikaci ICF Level 1: hlavní benefity pro vás

E

Komplexně vás připravíme

Komplexně Vás připravíme na získání certifikace ACC (Associate Certified Coach) včetně plného rozsahu hodin vzdělání nutných pro získání certifikátu (ne, to není u některých škol běžné a studenti si pak musí připlácet).

E

Výuka je v českém jazyce

Celý proces k osobní certifikaci ACC můžete projít v Česku u AXIA jako akreditovaného poskytovatele ICF. Pro samotnou přípravu není nutné znát jiný jazyk.

E

Praktický koučovací výcvik

Poskytneme vám ICF akreditovaný koučovací výcvik Axia Professional Coaching – Level 1 v celkovém rozsahu 117 hodin. Důraz na skutečně praktický výcvik s množstvím koučovací praxe je naší velkou předností.

E

POZOR - získejte i titul MBA

Umožníme vám jako jediná koučovací škola v ČR a SR získat platný titul MBA v oboru Profesionální koučování (akreditováno IES). Tento titul můžete získat v rámci nadstavbového studia k tomuto programu. 

E

Mentoring pro získání ICF certifikátu

Poskytneme vám povinný mentoring pro získání ICF certifikátu a pro rozšíření vašich koučovacích dovedností, abyste s jistotou koučovali na úrovni ACC.

Obvyklý formát: 7 skupinových mentoringů + 3 individuální
Na vyžádání: 10 individuálních mentoringů

E

Praktická zkouška bez překladů

Praktickou zkoušku z koučování na úrovni ACC absolvujete v ČR u AXIA, pod dohledem ICF certifikovaného PCC hodnotitele. Není nutno posílat nahrávku na ICF do USA a pořizovat její doslovný překlad do angličtiny. (V minulosti to bylo podmínkou.)

Toto studium je vhodné i pro absolventy jiných koučovacích škol

\

Umožňujeme transfer hodin z jiných akreditovaných ICF koučovacích výcviků, podle AXIA obecných zásad uznání vzdělání u jiných organizací.

\

Můžete u AXIA projít mentoringem povinným pro přípravu ACC koučů.

\

Můžete u AXIA absolvovat praktickou zkoušku z koučování na úrovni ACC bez nutnosti překládat nahrávku do angličtiny.

Studiem získáte praxi a prestiž a jako kouč kvalitní ohodnocení.

I po dokončení studia vás budeme dále podporovat.

V případě zájmu můžete v budoucnu pokračovat se zvyšováním své kvalifikace a hodnoty díky propracovanému navazujícímu vzdělávacímu systému.

Staňte se špičkou v oboru

Co musíte splnit

Z

Pro získání certifikátu Level 1 akreditace u ICF akreditované koučovací školy musíte

Absolvovat minimálně 60 hodin ICF akreditovaného vzdělávání.

Projít mentoringem koučů: absolvovat minimálně 10 mentoringů s mentorem koučem, z nichž 7 mentoringů může proběhnout formou skupinového mentoringu a 3 mentoringy musí být individuální mentoringy. Mentoring musí probíhat minimálně po dobu 3 měsíců.

Absolvovat praktickou zkoušku z koučování na úrovni ACC (Final Performance Evaluation).

Z

Pro žádost o ACC navíc potřebujete

Zkušenost s koučováním: doložit minimálně 100 odkoučovaných hodin s 8 nebo více klienty, z nichž 75 hodin je placených. Nejméně 25 odkoučovaných hodin musí proběhnout za posledních 18 měsíců před odesláním žádosti o ACC.

Test znalostí: absolvovat test znalostí z koučování – zprostředkovává ho přímo ICF. Nově dostupný i v češtině.

Držitelé certifikátu Level 1 akreditace, který Vám v AXIA vystavíme jako ICF akreditovaná koučovací škola, pak žádají přímo ICF o osobní certifikaci ACC.

Poplatky se liší podle toho, je-li žadatel člen ICF nebo není.

Průměrná doba vyřízení žádosti u ICF je 4 týdny.

Garance kvalitního vzdělávání

E

Tým prvotřídních lektorů

E

Dlouholeté zkušenosti s koučováním

E

Praktické zkušenosti se vzděláváním koučů

E

Důraz na osvojení praxe

E

Celosvětově uznávaná mezinárodní certifikace

E

Podpora koučů i po ukončení studia

AXIA MANAGEMENT ACADEMY je ICF akreditovaná vzdělávací instituce, která vám s akreditací ICF pomůže získat certifikaci na úrovni Level 1 a Level 2.

Ing. Mgr. Irma Bohoňková, PCC

profesionální certifikovaná koučka, lektorka, mentorka a supervizorka

Bc. Vít Šrámek, PCC

profesionální certifikovaný kouč, mentor, facilitátor a NLP master practitioner

Ing. Daniela Vopalecká, MBA, M.A., PCC

garantka programu – ředitelka vzdělávání pověřená ICF, profesionální certifikovaná koučka, lektorka osobního rozvoje, ředitelka Axia Management Academy

Jak přesně vypadá studium AXIA profesionální koučování – ICF Level 1

117 hodin uceleného vzdělávacího programu

POZOR – níže uvedené termíny jsou řádné termíny celého vzdělávacího programu. Pokud jste kouč, který má absolvovaný základní ICF koučovací výcvik, můžete začít se studiem dříve. Zavolejte pro více informací tel. 601 532 532

Vzdělávací program v profesionálním koučování (97 hodin)

22. – 24. března 2024
26. – 28. dubna 2024
25. – 26. května 2024
22. – 23. června 2024

+ několik středečních lekcí on-line, vždy od 18:00 do 20:00

+ 9 hodin individuálního koučování mezi jednotlivými moduly (asynchronní učení)

3 individuální mentoringy (3hodiny)

  • V časovém rámci minimálně do 15. ledna 2025

Skupinový mentoring (13hodin)

(on-line, 6 x 1,5 hodiny, první a poslední mentoring 2hodiny)

15. října 2024
22. října 2024
29. října 2024
5. listopadu 2024
12. listopadu 2024
19. listopadu 2024
26. listopadu 2024
3. prosince 2024

Praktická zkouška: koučování na úrovni ACC (4hodiny)

  •  v individuálním termínu, pod dohledem ICF certifikovaného hodnotitele

Řekněte si o podrobný harmonogram →

Místo školení naživo: Šrobárova 13, Praha – Vinohrady

Jazyk, ve kterém výuka probíhá: čeština

Forma školení: kombinace výuky naživo a on-line, celkem 108 hodin synchronního učení, 9 hodin asynchronního učení

DŮLEŽITÉ: Požadavky na přijetí

  • Absolvování přijímacího pohovoru – pro zjištění předpokladů pro profesi kouče a osobní motivace.
  • Ochota respektovat Etický kodex kouče ICF v průběhu výuky (nemáme místo pro arogantní studenty).

Co o říkají absolventi?

Tak co, stanete se respektovaným koučem s kvalitní mezinárodní certifikací?

Běžná cena 109.000 Kč

POZOR – pokud jste kouč, který již absolvoval základní ICF koučovací výcvik, tuto cenu neplaťte.

Také mentoring a zkoušku můžete absolvovat v dřívějším termínu.

Zavolejte pro více informací tel. 601 532 532

ICF akreditace Level 1

Přidejte se k nejlepším koučům, získejte certifikát ICF Level 1

ICF akreditace Level 2

Staňte se špičkou mezi kouči v ČR, získejte certifikát ICF Level 2

IES London MBA akreditace