Obnova certifikátu ICF
a rozvoj dovedností kouče
v oblasti životního koučinku

Jste kouč, který hledá

R

Kredity CCEU v oblasti ICF klíčových kompetencí, které jsou nutné pro obnovu ACC / PCC certifikace?

R

Výrazné prohloubení dovedností a znalostí v oblasti životního koučinku, který je nejžádanější formou koučování

Pojďte to prozkoumat blíže,

protože tohle vás bude zajímat…

komplexní balíček

Životní koučink

+ rozvoj komunikačních dovedností kouče

pokročilé koučování, rétorika, komunikace off-line i on-line

komplexní balíček

Životní koučink

Rozvoj dovedností skvělého kouče

pokročilé koučování, rétorika, komunikace off-line i on-line

Absolvováním kurzu
získáte celkem 28 kreditů,
které potřebujete pro obnovu ACC/PCC.

 17 kreditů v oblasti ICF Klíčových kompetencí*

11 kreditů v oblasti ICF Resource Development

*akreditováno v rámci CCE (ICF)

získáte a naučíte se

Pokud jste ACC nebo PCC kouč, získate kredity CCEU. Kurz je akreditován v rámci CCE (ICF) a získate za něj 17 CCEU v oblasti ICF Klíčových kompetencí a 11 CCEU v oblasti Resource Development

On-line koučování přes ZOOM je velmi žádaná dovednost, kterou se naučíte a prakticky procvičíte. Jak pracovat s kamerou a s mikrofonem. Co je na on-line koučinku specifické.

Ušetříte svůj čas a klienty budete moci mít odkudkoliv díky zvýšené schopnosti koučovat i on-line

Podrobný obsah kurzu

Základy životního koučinku – 5 hodin

životní koučování, kdy využít životní koučink a kdy terapii, psychologické minimum kouče, nalezení cílů v životním koučování, osobnostní typologie a jejich využití v koučování, zvládání stresu a zátěže, techniky pro zvládání akutního i chronického stresu, nalezení vnitřního „hnacího motoru“

Pokročilý životní koučink – 6 hodin

koučování zaměřené na hodnoty, transformační rozhovor, propojení cílů a hodnot v koučování, koučování vnitřních přesvědčení: odhalení škodlivých vnitřních přesvědčení a jejich důsledky – perfekcionismus, podceňování se, prokrastinace, metoda Inner Game, kognitivně behaviorální přístup v koučování, koučování změny návyku – proč se změny nedaří, 3 hlavní oblasti pro uskutečnění úspěšné změny, překonávání překážek a selhání, vypracování osobní vize budoucnosti, smysl života, osobní etický kodex, životní priority

Praxe koučování v triádách – 3 hodiny

2x v průběhu kurzu se vystřídáte se v roli kouče, koučovaného, pozorovatele, na všech kurzech koučování je tato část praxe v triádách hodnocena jako jedna z nejpřínosnějších částí

Rétorika a komunikace kouče - 4 hodiny

posílení schopnosti využívat v řeči správné tempo, dynamiku, hlasitost, intonaci, ovládnutí fyzických prvků komunikace – výraz, gesta, které mohou komunikaci posilovat nebo oslabovat, jak účinně vyjádřit myšlenky bez nadbytečných slov a rušivých zvuků, jak pracovat s hlasem kouzelníka, mudrce a policajta, a co nám v češtině neřekli a přitom to významně pomáhá vzájemnému porozumění

Efektivní on-line komunikace kouče - 4 hodiny

interaktivní rozvoj dovedností při rozhovoru jeden na jednoho v prostředí on-line, komunikace přes kameru a mikrofon, co je v on- line prostředí jinak, na co je třeba si dát pozor, odbourání rozptylujících nešvarů, účinné techniky pro zvýšení jasnosti a srozumitelnosti a artikulační cvičení

Termíny výuky

Efektivní životní koučink - naživo v Praze

sobota 16. listopadu 2024, 10:00 – 18:00
neděle 17. listopadu 2024, 9:00 – 17:00
každý den jsou 2 kratší přestávky a jedna hodinová přestávka na oběd

Komunikace a rétorika kouče - on-line

On-line komunikace kouče - on-line

na on-line výuku vám včas pošleme odkaz do virtuální učebny na platformě ZOOM

Kdo vás povede

Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

profesionální certifikovaná koučka, lektorka, mentorka a supervizorka

Kurz životní koučink vede zkušená lektorka, koučka a mentorka koučů, psycholožka, lektorka programu AXIA MBA Profesionální koučování, mentorka v programu AXIA Mentoring koučů, studenty oblíbená pro svou profesionalitu a “klidnou sílu”.

Ing. Pavel Vopalecký, M.A.

profesionální spíkr, lektor a komunikátor

Kurzy komunikace kouče vede expert, konzultant a lektor rétoriky a komunikace, autor online programu “Akademie mluvení”, s dlouholetou zkušeností z vlastních veřejných projevů a z rozhlasové práce.

Co přesně dostanete

Efektivní životní koučink – 14.000 Kč

zaměřeno na nejčastěji požadovanou službu koučů

Komunikace a rétorika kouče – 3.450 Kč

zaměřeno na zlepšení mluvení a komunikace při koučování

On-line komunikace kouče – 3.450 Kč

zaměřeno na specifika komunikace v on-line prostředí

Celkem 20.900 Kč,
které nebudete platit

Cena pro vás →

Proč se vyplatí pořídit si celý balíček

$
$
$
$

Co říkají účastníci kurzů?