ICF akreditace LEVEL 1

Garance mezinárodně standardizovaných postupů vzdělávání - jsme akreditovaní na úroveň ACSTH a jsme v procesu schvalování vyšší úrovně akreditace Level 1

ICF nově posiluje kompetenci a expertízu koučovacích škol tím, že jim přiděluje Level 1 a Level 2 akreditaci.

AXIA MANAGEMENT ACADEMY je ICF akreditovaná vzdělávací instituce, která vám s akreditací L1 a L2 pomůže získat certifikaci na úrovni Level 1 a Level 2.

Chcete certifikaci ICF Level 1?

E

Komplexně vás připravíme

Komplexně Vás připravíme na získání certifikace ACC včetně plného rozsahu hodin vzdělání nutných pro získání certifikátu (ne, to není u některých škol běžné a studenti si pak musí připlácet).

E

Výuka v českém jazyce

Celý proces k osobní certifikaci ACC můžete projít v Česku u AXIA jako akreditovaného poskytovatele ICF. Pro samotnou přípravu není nutné znát jiný jazyk.

E

Praktický koučovací výcvik

Poskytneme vám ICF akreditovaný koučovací výcvik Axia Professional Coaching – Level 1 v celkovém rozsahu 117 hodin. Důraz na skutečně praktický výcvik s množstvím koučovací praxe je naší velkou předností.

E

POZOR - získejte i titul MBA

Umožníme vám jako jediná koučovací škola v ČR a SR získat platný titul MBA v oboru Profesionální koučování (akreditováno IES).

E

Mentoring pro získání ICF certifikátu

Poskytneme vám povinný mentoring pro získání ICF certifikátu a pro rozšíření vašich koučovacích dovedností, abyste s jistotou koučovali na úrovni ACC.

Obvyklý formát: 7 skupinových mentoringů + 3 individuální
Na vyžádání: 10 individuálních mentoringů

E

Praktická zkouška bez překladů

Praktickou zkoušku z koučování na úrovni ACC absolvujete v ČR u AXIA, pod dohledem ICF certifikovaného PCC hodnotitele. Není nutno posílat nahrávku na ICF do USA a pořizovat její doslovný překlad do angličtiny. (V minulosti to bylo podmínkou.)

Vhodné i pro absolventy jiných koučovacích škol

\

Umožňujeme transfer hodin z jiných akreditovaných ICF koučovacích výcviků, podle AXIA obecných zásad uznání vzdělání u jiných organizací.

\

Můžete u AXIA projít mentoringem povinným pro přípravu ACC koučů.

\

Můžete u AXIA absolvovat praktickou zkoušku z koučování na úrovni ACC bez nutnosti překládat nahrávku do angličtiny.

Co musí žadatel splňovat

Z

Získat certifikát Level 1 akreditace u ICF akreditované koučovací školy znamená

Mít vzdělání v koučování: absolvovat minimálně 60 hodin ICF akreditovaného vzdělávání.

Projít mentoringem koučů: absolvovat minimálně 10 mentoringů s mentorem koučem, z nichž 7 mentoringů může proběhnout formou skupinového mentoringu a 3 mentoringy musí být individuální mentoringy. Mentoring musí probíhat minimálně po dobu 3 měsíců.

Absolvovat praktickou zkoušku z koučování na úrovni ACC (Final Performance Evaluation).

Z

Pro žádost o ACC dále zájemce potřebuje

Zkušenost s koučováním: doložit minimálně 100 odkoučovaných hodin s 8 nebo více klienty, z nichž 75 hodin je placených. Nejméně 25 odkoučovaných hodin musí proběhnout za posledních 18 měsíců před odesláním žádosti o ACC.

Test znalostí: absolvovat test znalostí z koučování – zprostředkovává ho přímo ICF. Nově dostupný i v češtině.

Držitelé certifikátu Level 1 akreditace (který žadateli vystaví ICF akreditovaná koučovací škola) pak žádají přímo ICF o osobní certifikaci ACC.

Poplatky se liší podle toho, je-li žadatel člen ICF nebo není.

Průměrná doba vyřízení žádosti u ICF je 4 týdny.

AXIA PROFESSIONAL COACHING – LEVEL 1

Počet hodin: 117

Ucelený vzdělávací program

POZOR – níže uvedené termíny jsou řádné termíny celého vzdělávacího programu. Pokud jste kouč, který má absolvovaný základní ICF koučovací výcvik, můžete začít se studiem dříve. Zavolejte pro více informací tel. 601 532 532

Vzdělávací program v profesionálním koučování (97 hodin)

14. – 16. července 2023
11. – 13. srpna 2023
16. – 17. září 2023
7. – 8. října 2023

+ několik středečních lekcí on-line, vždy od 18:00 do 20:00

+ 9 hodin individuálního koučování mezi jednotlivými moduly (asynchronní učení)

Skupinový mentoring (13hodin)

(on-line, 6 x 1,5 hodiny, první a poslední mentoring 2hodiny)

17. října 2023
24. října 2023
31. října 2023
7. listopadu 2023
14. listopadu 2023
21. listopadu 2023
28. listopadu 2023
5. prosince 2023

3 individuální mentoringy (3hodiny)

v časovém rámci minimálně do 16. ledna 2024

Praktická zkouška z koučování na úrovni PCC (4hodiny)

v individuálním termínu, pod dohledem ICF certifikovaného hodnotitele

Termíny pro rok 2024 vypíšeme na podzim 2023.

Místo školení naživo: Šrobárova 13, Praha – Vinohrady

Jazyk, ve kterém výuka probíhá: čeština

Forma školení: kombinace výuky naživo a on-line, celkem 108 hodin synchronního učení, 9 hodin asynchronního učení

Program je určený pro

Najde se mnoho povolání, kde vám přístupy profesionálního koučování pomohou v kariérním růstu. Například:

E

manažer

E

psychoterapeut

E

kouč s akreditovaným výcvikem, který usiluje o ACC certifikaci

E

výživový poradce

E

fitness trenér

E

profesionál pracující s lidmi

Požadavky na přijetí

  • Absolvování přijímacího pohovoru – pro zjištění předpokladů pro profesi kouče a osobní motivace.
  • Ochota respektovat Etický kodex kouče ICF v průběhu výuky (nemáme místo pro arogantní studenty).
  • Minimálně středoškolské vzdělání.
  • Minimálně 5 let pracovní praxe.

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje: 
Ing. Andy Vopalecký, MBA, manažer rozvoje a profesionální kouč,  andy@axiamanagement.cz, 731 505 938

Kontaktní seznam organizace:
Ing. Daniela Vopalecká, MBA, M.A., PCC – ředitelka, ředitelka ICF vzdělávání, daniela@axiamanagement.cz, 601 532 532
Bc. Lenka Kováčová, DiS. – komunikační a organizační podpora, lenka@axiamanagement.cz, 775 921 599