AXIA profesionální koučování

AXIA Professional Coaching

ICF akreditovaný program vzdělávání koučů v oblasti koučování (ACSTH) od března 2022 

Kvalitní teorie, maximum praxe

získejte excelentní vzdělání v koučování
za mimořádnou cenu

Pokud chcete pomáhat lidem, být nezávislí a nadstandardně vydělávat, tak by Vás tento akreditovaný kurz koučinku rozhodně měl zajímat.

Naučíme Vás, jak prakticky koučovat, jak využívat koučování v praxi, jak být dobrý kouč a jak získat díky koučinku náskok před ostatními.

Otevřete si vlastní praxi kouče
nebo vydělávejte více ve stávající práci

Studium je vhodné i jako doplnění dalších profesí.
Například…

Manažer

Můžete lidi direktivně řídit. Nebo je můžete získat a motivovat, ať ze sebe sami s nadšením pro věc vydají maximum.

Fitness trenér

Je jedno, jestli pomáháte člověku zhubnout, přibrat nebo jen získat formu. S využíváním principů koučinku budete úspěšnější.

Psychoterapeut

Pokud ve vhodném okamžiku využijete při psychoterapii koučovací přístup, může to vašeho klienta výrazně posunout.

Stylistka

Většinou se to týká žen. Chtějí se krásně líčit, skvěle vypadat, ale vlastně je to hlavně o sebevědomí. Pomozte jim ho zvednout.

Sociální pracovník

Pomáhejte lépe lidem na jejich obtížné cestě. S koučovacím přístupem zvládnete svou práci lépe a budete úspěšnější.

Výživový poradce

Není to jen o stravě. Pokud člověku dokážete pomoci objevit jeho individuální motivaci, tak výsledky budou výraznější.

Najde se mnoho dalších povolání, kde vám koučink a akreditovaný program ICF pomohou v kariérním růstu.

Mezinárodní akreditace programu ICF

ICF je největší světová organizace profesionálních koučů, která definuje vysoké profesní standardy, zajišťuje nezávislou certifikaci pro kouče a podporuje vytváření globální sítě certifikovaných profesionálních koučů.

Diplom z dobré školy

Certifikací u této organizace prokazujete kvalitu svého vzdělání a míru teoretické i praktické přípravy.

Absolvování tohoto programu v režimu ACSTH (97 hodin) vám otevře cestu k osobní koučovací kariéře, splníte tak základní potřebný požadavek pro získání osobní certifikace ACC.

Učíme v koučování to podstatné

Naučíte se, jak koučovat a využívat koučovací techniky

Koučování má velkou budoucnost v oblasti rozvoje lidí, protože “vede”, ne “tlačí”.

Vaši klienti si najdou odpovědi na své otázky sami a vy se naučíte efektivně jim ty otázky klást.

Budete lépe rozumět lidem a pomáhat jim

Při studiu koučování se naučíte, jak funguje vnitřní motivace člověka a co na koho platí.

Okamžitě to dokážete uplatnit v praxi vlastního koučování nebo to využijete ve své stávající práci i vztazích.

Prodáte svůj koučink jako placenou službu

Nejen že se naučíte dobře koučovat, ale svůj koučink i prodáte.

Zjistíte, jak zaujmout a vyhledávat klienty, jak začít koučovací praxi, jak nastavit ceny.

Hlavní oblasti výuky a učební cíle

l

Koučink a jeho základy

l

Koučování a sebekoučink

l

Aplikace koučování a kouč

l

Praxe koučování

\

Porozumět do hloubky definici a principům koučinku podle ICF .

\

Porozumět klíčovým kompetencím kouče podle ICF a mistrovsky si osvojit jejich používání.

\

Porozumět Etickému kodexu ICF a osvojit si ho.

\

Seznámit se s technikami koučování, které jsou prověřené v praxi, a naučit se je používat.

\

Položit základy pro možné vybudování vlastní koučovací praxe.

\

Seznámit se s možnostmi dalšího rozvoje a certifikace v koučinku.

\

Aktivně a často procvičovat vedení koučovacího rozhovoru pro získání mistrovství v koučování.

Způsob výuky 

Filozofií výuky je přístup zaměřený na řešení – Solution-Focused Approach.

Výuka probíhá v češtině ve výukových blocích po třech nebo dvou dnech a v případě on-line varianty také v dvouhodinových večerních blocích během týdne. Některé běhy studia probíhají kombinovaě: naživo a on-line. Toto nakumulování výuky do několikadenních bloků je důležité pro větší soustředění a hlubší ponoření do tématiky koučování.

Kromě interaktivních přednášek lektorů, kteří jsou sami experti v koučování, je podstatnou součástí výuky neustálé trénování koučovacích rozhovorů a procvičování důležitých prvků koučování pod dohledem zkušeného kouče. 

Výhody studia

Koučovací výcvik je vedený s velkým důrazem na praktický nácvik, takže po ukončení studia (dokonce i v jeho průběhu) můžete ihned začít koučovat.

Výuka probíhá kombinovaně naživo v Praze a on-line. Je snadno dostupné z celého Česka i Slovenska. A taky z pohodlí domova:-)

Naučíte se své služby kouče prodávat a získáte tak zajímavý zdroj příjmů

Získáte kvalitní výcvik v koučování podle mezinárodních standardů ICF a certifikát ICF o absolvování programu.

Mimořádná cena. Vzdělání tohoto typu obvykle stojí výrazně více. 

Zvýšíte svou společenskou prestiž a uplatnění.

Zkušený lektor Vít Šrámek předává zkušenosti budoucím koučům

Podrobnosti o studiu

Doba trvání studia
88 vyučovacích hodin prezenční výuky + 9 hodin koučování mezi moduly

 

Jarní běh studia proběhne v kombinované formě naživo v Praze (tři moduly) a on-line (jeden modul).

Jsme plně připraveni a máme s úspěchem odzkoušenou i variantu 100% online výuky, pokud by se situace s covidem na podzim zase zhoršila.

Termíny studia

25. – 27. 3. 2022 (naživo)
22. – 24. 4. 2022 (naživo)
20. – 22. 5. 2022 (on-line nebo naživo)
18. – 19. 6. 2022 (naživo)

Mezi jednotlivými termíny studia probíhá
koučovací praxe sloužící k procvičení
dovedností získaných ve výuce.

Podmínky přijetí

  • Minimálně středoškolské vzdělání.
  • Minimálně 5 let pracovní praxe.
  • Absolvování přijímacího pohovoru – pro zjištění studijních předpokladů a motivace.
  • Ochota respektovat Etický kodex kouče ICF v průběhu kurzu (nemáme místo pro arogantní studenty).

Způsob hodnocení studia

  • Pozorovaná koučovací sezenístudent provádí koučování v triádách (trojicích) se spolužáky v průběhu výuky, pod dohledem zkušeného lektora – kouče. Jedno z těchto pozorovaných koučovacích sezení představuje praktickou zkoušku na závěr studia.
  • Zkouška ze znalostí koučování na závěr studia (schopnost řešení modelových situací v koučování a znalost klíčových konceptů). Student musí uspět alespoň na 80 %.
  • Vyhodnocení záznamu hodin odkoučovaných mezi jednotlivými moduly.

Kdo vás naučí koučovat

Ing. Mgr. Irma Bohoňková, PCC

profesionální certifikovaná koučka, lektorka a supervizorka

Bc. Vít Šrámek, PCC

profesionální certifikovaný kouč, mentor, facilitátor a NLP master practitioner

Ing. Daniela Vopalecká, MBA, M.A., PCC

garant programu, profesionální certifikovaná koučka, lektorka osobního rozvoje a ředitelka Axia Management Academy

Tady už to mají za sebou

Ne příliš kvalitní, ale o to radostnější fotky úspěšných absolventů studia.
A kdy se přidáte Vy?

Absolventi – březen 2021

Absolventi – listopad 2020

Absolventi – leden 2020

Kolik to bude stát? 

Běžná cena

78.000 Kč

„Early bird“ cena

N

59.900 Kč

Pravidla platby školného a poplatků a pravidla odstoupení a refundace jsou uvedeny v Obchodních podmínkách, a to včetně specifických podmínek pro program AXIA Professional Coaching v oddílu 11.2.

Vize programu AXIA Professional Coaching

Podporujeme rozvoj a používání profesionálního koučinku i koučovacího přístupu obecně.
Koučink považujeme za geniální přístup k rozvoji člověka, který je zaměřen na pozitivní myšlení. Je nedirektivní a používá oceňování a pozitivní motivaci.

Využívá kladení koučovacích otázek, které směřují k navrhování řešení, namísto analyzování problému. Je orientován do budoucnosti, na cíle a výsledky a staví na silných stránkách a využívání potenciálu.

Program AXIA Professional Coaching chce přispět k rozšíření a posílení profese kouče a k implementaci koučinku do všech sfér života společnosti, do firem, do škol, do neziskového sektoru, do sportu, atd. a v neposlední řadě do osobních a rodinných vztahů.

Čím více lidí porozumí koučinku a bude ho používat, tím lepší bude náš svět.