Výsledky osobnostního testu

Zkrácená verze / 10 otázek

Základní informace o typu testu

Super! Moc díky za vyplnění zkráceného testu osobnosti.

I tato stručná verze vám naznačí, v čem jste fakt dobrý/á, na kterých svých silných stránkách máte stavět a které profese jsou pro vás ideální.

Je tady řeč o čtyřech základních typech osobnosti. Lidé většinou mají jeden typ jako nejsilnější a jeden (výjimečně dva) jako druhotné.

Nejvyšší bodové skóre ukazuje váš nejsilnější typ osobnosti (A, B, C, D).

Pokud máte své bodové skóre podobné u dvou typů, přečtěte si vysvětlení u obou typů – znamená to, že jste tak “půl na půl”.

 

Typ A

Jste-li převážně typ A, patříte mezi osobnosti, které rády uplatňují svůj vliv.

Jste společenský člověk, který je velmi rád mezi lidmi a rád s nimi komunikuje. Kontakt s lidmi vás nabíjí. Dalo by se říct, že vaší myšlenkovou frází je: “Dělej to tak, aby mě to bavilo.” Komunikace je spíš povrchnější, ve stylu “čím víc kamarádů, tím líp”. Víc než klidný individuální rozhovor s člověkem nebo v malé skupině preferujete větší skupinu nebo přímo “pódium”, aby vás bylo vidět a slyšet. Není pro vás problém seznámit se se zcela neznámými lidmi. Máte-li si vybrat mezi komunikací e-mailem nebo telefonem, telefon vyhrává na celé čáře. Co se týče vašeho postoje k výkonu, většinou máte problémy s termíny a se soustředěnou prací o samotě.

Bez lidí vašeho typu by mezi lidmi nebyla legrace a dobrá nálada. Také by chyběli ti, kteří svou osobností dokážou “strhnout” druhé.

A které profese jsou pro vás vhodné? Lidé typu A bývají výborní obchodníci. Dokážou prodat vše, co se prodat dá a prodávají velmi rádi. Také bývají úspěšní v profesích, kde se vyžaduje výřečnost, advokáti, mluvčí – jen si musejí dát pozor, aby “nekecali” příliš mnoho. Dokážou motivovat svůj tým a získat je pro společnou vizi.

Typ B

Pokud jste převážně typ B, patříte mezi osobnosti, které mají rády stabilitu a klid.

Velkou motivací pro vás je, když kolem vás budou dobré vztahy a příjemné prostředí. Pohoda je pro vás důležitější než dosahovat velkých výkonů nebo cílů. Dokážete udělat kus dobré práce, ale potřebujete k tomu předvídatelné stabilní prostředí. Dalo by se říct, že vaší myšlenkovou frází je: “Dělej to v klidu.”

Většinou máte velmi dobrý přístup k lidem, jste komunikativní a přátelský/á zejména s jednotlivci nebo v malé skupině. Pár dobrých přátel je vaše motivující prostředí. Pravděpodobně jste velmi efektivní v naslouchání druhým a lidé za vámi chodí svěřovat se se svými problémy. Vaše komunikace je vstřícná, až do té míry, že někdy neumíte říct “ne” a příliš se podvolujete mnoha požadavkům, protože nemáte rád/a konflikt.

Bez lidí vašeho typu by v týmech chybělo přátelství, pohoda, úsměv a vůbec dobrá mezilidská komunikace.

A profese vhodné pro vás? Lidé typu B bývají dobří manažeři hlavně při vedení menšího týmu či oddělení nebo na nižším stupni managementu. Výborní jsou v pomáhajících profesích: sociální pracovníci, zdravotní sestry, učitelky v MŠ a na 1. stupni ZŠ (s prvňáčky) nebo kdekoli ve službě individuálního typu či v malé skupině. Také jsou příjemní pro první kontakt se zákazníkem, např. na recepcích.

Typ C

Pokud jste převážně typ C, patříte mezi pečlivé osobnosti.

Velkou motivací pro vás je, že dokážete věci udělat kvalitně, správně. Jste zaměřen/a na detaily. Máte rád/a věci uspořádané ve “škatulkách”. Někdy můžete druhým připadat až jako puntičkář. Když máte něco udělat, je pro vás velmi důležité, abyste přesně uchopil/a zadání nebo porozuměl/a návodu. Protože děláte věci pečlivě a přesně, někdy vám jdou pomalu a potřebujete na ně čas. Rád pracujete v klidu a sám/a. Dalo by se říct, že vaší myšlenkovou frází je: “Dělej to správně.” Ve vztahu k lidem vám vyhovuje spíše osobní kontakt a věcný osobní rozhovor.

Bez lidí vašeho typu by věci nebyly dotažené do konce; nebyly by udělané kvalitně.

Které profese jsou pro vás vhodné? Lidé typu C bývají skvělí v čemkoli, co potřebuje detail a kvalitu, na příklad účetní najdou každou chybičku, mají na to trpělivost. Také jsou to výborní pracovníci v oblasti kvality a jakosti nebo kontroloři. Uplatní se jako analytici a i mezi vědci najdeme tyto lidi s potřebnou vytrvalostí a pečlivostí.

Typ D

Pokud jste převážně typ D, patříte mezi osobnosti, které mají tendenci dominovat.

Velkou motivací pro vás je, že dokážete věci zvládnout. Jste zaměřen/a na výsledky. Překážky jsou pro vás výzvou. A protože jste tolik tažen/a k dosahování cílů, občas vám unikají potřeby lidí, kteří jsou kolem nebo kteří pro vás pracují. Míváte tendenci být autoritativní a lidé vaši komunikaci vnímají jako jednosměrnou: co řeknete, to by podle vás mělo platit. Dalo by se říct, že vaší myšlenkovou frází je: “Dělej to po mém.”

Bez lidí vašeho typu by nevznikaly nové odvážné projekty, nové způsoby řešení problémů a nevstupovalo by se do rizik a výzev.

A které profese jsou pro vás vhodné? Lidi typu D často nacházíme mezi manažery. Manažerská práce je pro lidi typu D velkou motivací a jsou v ní spokojení. A dále jakékoli profese, kde je třeba vstupovat do nových neprobádaných sfér, dělat rychlá rozhodnutí a „táhnout na branku“.

Proč je lepší delší test

Delší test byl vyvinut v zahraničí a i tady v ČR jím prošly tisíce lidí.

Delší test je přesnější, protože obsahuje více (28) otázek. Ukáže vám nejen vaše silné stránky, ale i místa, kde máte slabiny. Rovněž se můžete rozhodnout, pro jaké “prostředí” si test uděláte – jestli pro zaměstnání, rodinu nebo volný čas. (Váš přirozený typ osobnosti je sice stejný, ale v jednotlivých prostředích se může mírně lišit.) Výstupem podrobnějšího testu jsou grafy, které vám ukážou jednak vaše přirozené tendence, “naučené” tendence a také, jak jednáte pod tlakem.

Výsledky delšího testu vám individuálně zpracuje expert na tuto typologii osobnosti. Jako výstup obdržíte své osobní “grafy”, podrobnější popis jednotliivých typů osobností a následnou 10-minutovou telefonickou konzultace s expertem, abyste svému typu osobnosti ještě lépe porozuměli.

Výhodou tohoto testu osobnosti je, že je jednoduchý. Například MBTI test je taky kvalitní, ale kdo se má jednoduše zorientovat v 16 různých typech osobností? Čtyři v testu ABCD bohatě stačí.

Za nás v Axia: lepší typologii osobnosti jsme opravdu nikde nenašli. Provází nás už mnoho let opravdu každý den a pomáhá nám rozumět sobě i druhým.

 

Výhody delší verze testu

 

je přesnější a zároveň jednoduchý

přesnější pro vyhodnocení vaší osobnosti a velmi jednoduchý, abyste porozuměli sobě i druhým

získáte komentář experta

k vašim grafům a výsledkům vám podá odborný komentář expert na tuto typologii osobnosti

prostě funguje

podle nás je to nejlepší test, který na lidi jednoduše „sedí“

Po absolvování testu jsem si uměl zařadit sebe, ale také konkrétního člověka do jeho prostředí a už jsem ho nezkoušel předělávat. Každý člověk je dobrý v určité oblasti, proto nepředělávat a podporovat, v čem je dobrý.

Ing. Radek Kramář, MBA

podnikatel, Kramar Engineering, s.r.o.