MBA studium

Distanční studium zaměřené na maximální využití v praxi,
plně akreditované a s mezinárodní certifikací

Aktuálně otevřeno

MBA Profesionální koučování

E

Jediné MBA studium v ČR zaměřené na koučování

E

V ceně mezinárodní certifikát ICF - největší světové federace koučů

E

Nejlepší poměr cena / výkon v ČR

více informací...

MBA Obchodní dovednosti

E

Naučíte se, jak prodat cokoliv – svůj nápad, myšlenku, schopnosti, produkt i služby

E

Získáte mezinárodně uznávaný titul MBA

E

Za nejlepší možnou cenu na trhu

více informací...

Získáte

Zvýšíte svou společenskou prestiž a uplatnění – statistiky a výzkumy prokázaly u většiny absolventů jak profesní a společenský růst

Budete mít vyšší příjmy – statistiky prokázaly u většiny absolventů výrazné zvýšení příjmů

Pořídíte za dobrou cenu – absolventi všech studijních oborů hodnotí velmi pozitivně poměr cena / výkon 

Snadno dojedete – studium je snadno dostupné z celé ČR. V různých termínech je otevřeno jak v Praze, tak v Ostravě. Zároveň se vždy snažíme i o dostupnost z pohledu parkování, dosahu vlaků apod.

Titul MBA – výhody

$

Studium MBA je u certifikovaných oborů plně uznáváné jak v ČR, tak mezinárodně

$

Titul MBA si můžete nechat zapsat do občanského průkazu

$

Certifikát o absolvování MBA dostanete jednak od Axia Management Academy, ale vydává vám ho také přímo mezinárodní certifikační autorita IES London

$

Certifikát ICF, který vydává největší celosvětová organizace koučů, získáte automaticky při studiu MBA Profesionální koučování

Certifikáty

MBA studium
certifikováno v Londýně
u IES London

MBA studium patří do celoživotního profesního vzdělávání. Mezinárodně uznávaný titul MBA za vaším jménem prozradí lidem kolem vás, že umíte více a dále na sobě pracujete. MBA je zkratkou Master of Business Administration.

Po úspěšném ukončení studia získáte MBA titul, který budete mít potvrzený mezinárodním certifikátem. Certifikát vydává International Education Society London, která patří k jedněm z nejvýznamnějších mezinárodních certifikátorů.

Axia Management Academy je plně mezinárodně certifikovaná u International Education Society (IES), London. Naši studenti získají mezinárodní certifikát IES.

Mezinárodní akreditace programu ICF

ICF je největší světová organizace profesionálních koučů, která definuje vysoké profesní standardy, zajišťuje nezávislou certifikaci pro kouče a podporuje vytváření globální sítě certifikovaných profesionálních koučů.

Diplom z dobré školy

Certifikací u této organizace prokazujete kvalitu svého vzdělání a míru teoretické i praktické přípravy.

Absolvování tohoto programu vám otevře cestu k osobní koučovací kariéře, splníte tak základní potřebný požadavek pro získání osobní certifikace ACC nebo PCC.

Reference studentů MBA

Na MBA Profesionální koučování jsem ocenil zejména tyto věci: praxe, praxe, praxe, kvalitní lektoři, přátelské prostředí, skladba účastníků, možnost diskuse s ostatními, prostor pro různé názory. Lektoři i pracovníci Axia projevovali profesionální a současně přátelský přístup, organizace byla výborná. Chci si vybudovat vlastní koučovací praxi jako hlavní profesi. Děkuju, že jsem tady mohl být. 

Pokud se chcete dozvědět, co to koučink je a jak dokáže měnit lidské životy, absolvujte tento program.

Mgr. Martin Husák

profesionální kouč, dříve ředitel multibrandu, ČSOB, a.s.

Jako regionální manažer pro více než 20 zemí východní a severní Evropy jsem potřebovala zefektivnit svou práci a rozšířit své vědomosti v oblasti řízení projektů a marketingu. Hodiny Ing. Daniely Vopalecké, MBA byly pro mne přínosem díky její bohaté zkušenosti z praxe. Pomohly mi  vidět business z jiného pohledu. Zvlášť jsem si oblíbila oblast osobního rozvoje, tipy, jak v nejkratším čase udělat co nejvíce, informace o týmové práci a také strategický management. Ocenila jsem také, že studium bylo skvěle zorganizované, lektoři dokázali zaujmout a byli ochotni vždy poradit nebo pomoci.

Olga Mencnarowska, MBA

regionální manažer pro země východní a severní Evropy, Ultradent Products, Inc.

Ke studiu MBA jsem byl přesvědčen svým synem. Jelikož mimo hlavní zaměstnání mám ještě další podnikatelské aktivity, zaujaly mě při studiu MBA hlavně předměty jako Management osobního rozvoje a dále Manažerské metody a techniky. Přednášející Ing. Daniela Vopalecká, MBA, M.A. si při jejich výkladu počínala velmi profesionálně, což mělo velký vliv na další rozvoj mých osobních a podnikatelských schopností. Na její přednášky 7+1 návyků skutečně efektivních lidí vzpomínám dodnes. Lze z nich čerpat i v každodenním životě. Absolvování studia MBA bylo pro mne velmi přínosné.

Miroslav Guzdek, MBA

CEO, GuMi Athletic Equipment s. r. o.

Trochu jsem měla obavy, zda mi studium MBA ještě něco dá, ale byla jsem příjemně překvapená. Po absolvování bylo pro mne jednodušší pochopit svoje zaměstnance, pochopit sebe a své priority, zlepšit komunikaci se svými klienty. Předmět “Osobní rozvoj” a “Manažerské metody a techniky“ bylo přesně to, co mi předtím chybělo. U ostatního jsem si zapakovala a prohloubila znalosti. Takže moje shrnutí ekonoma, který svoje investice denně prověřuje a hodnotí: “studium MBA – za mě dost dobrý”.

Ing. Eliška Drahomíra Kovaříková, MBA

jednatel a společník ve firmě GOMPA, s.r.o., daňové, účetní a finanční služby a audity

Čas strávený studiem na této škole pro mě byl cennou životní etapou. Profesionální lektorský tým vynikal svojí profesionalitou, kolegialitou, vstřícností a zájmem předat i své vlastní zkušenosti. Setkání s odborníky různých oborů ať už z řad učitelů nebo studujících kolegů vypovídá o vysoké úrovni této instituce. Jednou větou shrnuto, k čemu mi studium bylo užitečné: Vědomí, že zvládnu vše, pro co se rozhodnu, že zvládnu.

Josef Brada, MBA

přeprava hotovosti a cenin, G4S Cash Solutions CZ

Studiem MBA Profesionální koučování jsem získala zlepšení své komunikace, podněty na práci na sobě, základy pro koučováni, naslouchání, cestu k motivaci, inspiraci pro sebekoučink. Vše bylo skvělé, materiály dokonalé! Zároveň studuji psychoterapii a dost jistě budou koučink a terapie v mém životě a praxi velmi propojené.

Mgr. Marie Fukalová

péče o zákazníky a procesy, Finanční svoboda, s.r.o.

Se studiem MBA Profesionální koučování jsem maximálně spokojený, oceňuji výbornou organizaci, kvalitní lektory i pohotové reakce spolupracovníků Axia. Co se týče koučování, opravdu oceňuji, kolik praxe bylo! Díky za to. Bylo vidět, jak se všichni posouváme. Také si uvědomuji, že jsem byl v koučovací triádě opravdu se všemi účastníky. Velmi pestré a tím i přínosné.

Jan Just

manažer center, Just-home

Studium MBA mi pomohlo nejen v pracovním životě, ale také jsem informace a znalosti využila ve svém osobním životě – nabilo mě energii a větší odhodlaností dělat věci jinak. Co se týká mého zaměstnání, bylo pro mě důležité naučit se umět pracovat s časem a stanovit si priority, tak aby zbývalo více času pro můj osobní život. Důležitá pro mě byla také závěrečná práce, která mi opět připomněla, jak moc mě mé zaměstnání baví a naplňuje.

Lucie Holušová, MBA

finanční konzultant, realitní makléř

Při studiu MBA Profesionální koučování jsem získala metodicky ucelený základ koučování s velkým množstvím praxe, díky které jsem už po prvním víkendu začala koučovat klienty. Zásadní vliv na mé koučovací dovednosti bylo praktické koučování v triádách. Dnes už si buduji svoji vlastní koučovací praxi.
Bc. Jaroslava Kořená, EFA

podnikatelka, lektorka leadershipu a finanční svobody, profesionální kouč

Studium MBA mi bylo užitečné takto: 

  • jakékoli smysluplné studium mě posouvá dál
  • prohloubil jsem si znalosti oboru vystudovaného na VŠ
  • poznal jsem nové lidi a získal kontakty
  • v mém věku to byla výborná forma duševního tréningu
  • poznal jsem lépe sám sebe a mohl jsem pracovat na svých chybách a přednostech.
Ing. František Zapletal, MBA

odborný rada oddělení kontroly POZE , Energetický regulační úřad

Studovat MBA? Studovat u Axia Management Academy v Ostravě? Tak určitě! Nejenže se seznámíš s odborníky z praxe, kteří tě profesionálně a zároveň vstřícně provedou jednotlivými úseky studia, ale pochopíš, že právě toto je ten další střípek do skládačky na tvé cestě sebevzdělání v oblasti vedení lidí, komunikace a přístupu k podřízeným pracovníkům i lidem obecně. Studium ti pomůže k lepšímu pochopení sebe sama, osobních priorit a motivace a naučí tě, že dobrým manažerem se můžeš stát i ty. Tohle jsem prožila i já. Neváhej a jdi do toho!

Mgr. Renata Flanderková, MBA

vyšetřovatelka, Policie ČR

Studium MBA programu mi přineslo jistý nadhled a logické propojení informací. Dozvěděl jsem se nejen to, jak věci dělat, ale hlavně čeho se v leadershipu a managementu vyvarovat. Nakonec mě také motivovalo ještě k dalšímu studiu.

Bc. phil. Radek Oršuliak, MBA

manažer vývoje, IREKS ENZYMA s.r.o.

Vyberte si studium MBA

MBA Profesionální koučování

E

Jediné MBA studium v ČR zaměřené na koučování

E

V ceně mezinárodní certifikát ICF - největší světové federace koučů

E

Nejlepší poměr cena / výkon v ČR

více informací...

MBA Obchodní dovednosti

E

Naučíte se, jak prodat cokoliv – svůj nápad, myšlenku, schopnosti, produkt i služby

E

Získáte mezinárodně uznávaný titul MBA

E

Za nejlepší možnou cenu na trhu

více informací...