Tohle vás posune:
Tři základní koučovací dovednosti a akreditovaný kurz s titulem MBA

Tři základní koučovací dovednosti

Umět správně naslouchat

Umět klást otázky

Umět dělat malé kroky

Doplňte si tři základní koučovací dovednosti
akreditovaným kurzem, který vás posune. A získejte navíc titul MBA.