MBA studium
Vedení lidí a obchodní dovednosti

od října 2020 v Ostravě

Staňte se lepším leadrem a zlepšete svou schopnost prodat cokoliv

získejte titul MBA v Ostravě za mimořádnou cenu

Určeno pro vás, kdo vedete lidi a kdo potřebujete zlepšit schopnost prodat své myšlenky, nápady, služby nebo produkty. Získejte výhodu před ostatními.

Studium MBA Ostrava – prospěch pro vás

Atraktivní cena

Studium MBA je u nás jiné. Proto i ceny jsme nastavili jiným způsobem, než je obvyklé.

Titul MBA

Na tituly nehrajeme, ale občas se hodí. Ukazujete tím jistou výlučnost.

Studium v Ostravě

Hlásí se vás hodně z Moravy, tak proč to dělat jinde. A navíc i my jsme místní patrioti.

Budete efektivnější při vedení lidí - leadership

Naučíte se motivovat a vést lidi, stanete se lídrem v jakémkoliv kolektivu.

Naučíte se prezentovat a prodávat

Naučíte se efektivně prodávat své myšlenky, plány, nápady… cokoliv. Mimochodem – žádost o zvýšení platu je také prodej.

Získáte vyšší ohodnocení a lepší plat

Nezávislé studie opakovaně prokazují, že absolventi MBA studia získávají výrazně vyšší platové ohodnocení.

Titul a certifikace

MBA studium patří do celoživotního vzdělávání. Mezinárodně uznávaný titul MBA za vaším jménem prozradí lidem kolem vás, že umíte více a dále na sobě pracujete. MBA je zkratkou Master of Business Administration.

Po úspěšném ukončení studia získáte MBA titul, který budete mít potvrzený mezinárodním certifikátem. Certifikát vydává International Education Society London, která patří k jedněm z nejvýznamnějších mezinárodních certifikátorů.

IES London je garantem odbornosti a kvality výuky.

Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society (IES), London. Naši studenti získají mezinárodní certifikát IES.

MBA studium
certifikováno v Londýně
u IES London

Okruhy studia, které oceníte

Vydělejte peníze

Zaměřeno na prodejní dovednosti a komunikační strategie.

Peníze vyjadřují hodnotu, kterou pro druhé máte. Můžete být sebelepší a mít výborné služby nebo produkty, ale pokud je nedokážete prodat, tak je to problém. Nic nevyděláte.

Strhněte lidi

Zaměřeno na ovlivňování okolí a schopnost přesvědčit lidi (leadership).

Nemusíte být v práci šéf. Stačí, když budete pro ostatní autorita. Pokud dovedete v práci ovlivnit ostatní, stáváte se pro vašeho zaměstnavatele nepostradatelní. Naučíte se být neformálním vůdcem a člověkem, jehož názor je důležitý.

Skvěle mluvte, sebeprezentujte se

Zaměřeno na schopnost být správně vidět a slyšet.

Asi už jste slyšeli, že není důležité, co říkáte, ale jak to říkáte. Tak úplně s tím nesouhlasíme, důležité je obojí. Ale když máte prvotřídní sebeprezentaci a strhující řeč, dá se tím mnohé zachránit.

Způsob výuky MBA

Celý program je zaměřen na praktický rozvoj klíčových kompetencí ve vedení lidí a v obchodních dovednostech.

Co se množství předmětů týče, zastáváme názor, že méně, kvalitněji a se zaměřením na podstatné je lepší přístup, než mnoho předmětů probíraných jen povrchně a bez návaznosti na praktické užití. Vyučujeme pouze čtyři nosné moduly studia. Méně, jednoduše, prakticky a kvalitně. Praxe a praktické využití je naší klíčovou hodnotou.

Místo studia

Studium bude probíhat v Ostravě, Sareza hotel – místnost PressCentrum
Čkalovova 6144/18, 708 00 Ostrava – Poruba. Prohlédnout na mapě… 

Délka studia

Standardní doba: tři semestry.

V prvním a druhém semestru je výuka organizována ve výukových blocích po dvou dnech. Třetí semestr je určený k tvorbě závěrečné práce pod vedením zkušeného konzultanta.

Podzimní běh MBA studia bude probíhat v Ostravě.

Termíny výuky:
24. – 25. října 2020
21. – 22. listopadu 2020
16. – 17. ledna 2021
27. – 28. února 2021
10. – 11. dubna 2021

 

Podmínky přijetí

  • Minimálně středoškolské vzdělání
  • Minimálně 5 let pracovní praxe
  • Absolvování přijímacího pohovoru – pro zjištění studijních předpokladů a motivace

Způsob hodnocení studia

V průběhu studia MBA student potřebuje získat 60 kreditů.

Studium má 5 obsahových modulů a výstupem každého z nich je modulová písemná práce nebo projekt (5 kreditů za každý modul, celkem 25) a na závěr studia se koná průřezová závěrečná zkouška (5 kreditů).

Závěrečný modul VI včetně obhajoby závěrečné práce je ohodnocen 30 kredity.

Kolik to bude stát? 

Běžná cena

Předpokládaná cena, za kterou bude studim MBA se zaměřením na leadership a obchodní dovednosti prodávat v roce 2021.

79.900 Kč

Cena do 20. října 2020

N

69.900 Kč