MBA studium
OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

od prosince 2021 on-line 

Nové a v ČR jedinečné studium MBA
se zaměřením na obchodní dovednosti

Naučíte se, jak prodat cokoliv – svůj nápad, myšlenku, schopnosti, produkt i služby a získáte titul MBA za mimořádnou cenu

Získáte praktickou dovednost prodat téměř cokoliv. Naučíte se „přečíst“ člověka, se kterým komunikujete. Získáte schopnost správně a rychle argumentovat.

Celé studium je zaměřeno na praxi. Teorie nutná pro pochopení bude prezentovaná na reálných příkladech a případových studiích.

Praktický trénink bude zaměřený na vaše reálné potřeby a problémy. Výstupy studia budete umět ihned uplatnit v reálném životě.

Po absolvování budete umět

Z

Správně argumentovat

Z

Mluvit a přesvědčit

Z

Prodávat svou práci, nápady
a myšlenky

Z

Prodávat jakékoliv produkty
a služby

Z

Získávat lidi na svou stranu

Studium MBA on-line – prospěch pro vás
získáte

Větší sebevědomí

Díky schopnosti argumentovat a zároveň poznávat argumentační fauly protistrany získáte větší sebevědomí při prosazování svých cílů

Sebejistotu a schopnost prosadit se

Své schopnosti, práci a zkušenosti prodáte po absolvování studia mnohem snáze a lépe.

Získáte vyšší ohodnocení a lepší plat

Nezávislé studie opakovaně prokazují, že absolventi MBA studia získávají výrazně vyšší platové ohodnocení.

Studium za atraktivní cenu

Studium MBA je u nás jiné. Proto i ceny jsme nastavili jiným způsobem, než je obvyklé.

Titul MBA

Na tituly nehrajeme, ale občas se hodí. Ukazujete tím jistou výlučnost.

Studium on-line

Máme bohaté zkušenosti s on-line výukou a studenti ji velmi oceňují.

Titul a certifikace

MBA studium patří do celoživotního profesního vzdělávání. Mezinárodně uznávaný titul MBA za vaším jménem prozradí lidem kolem vás, že umíte více a dále na sobě pracujete. MBA je zkratkou Master of Business Administration.

Po úspěšném ukončení studia získáte MBA titul, který budete mít potvrzený mezinárodním certifikátem. Certifikát vydává International Education Society London, která patří k jedněm z nejvýznamnějších mezinárodních certifikátorů.

IES London je garantem odbornosti a kvality výuky.

Naše vzdělávací instituce je certifikovaná International Education Society (IES) London. Naši studenti získají diplom Axia Management Academy, mezinárodní certifikát IES a certifikát ICI (International Certification Institute).

MBA studium
certifikováno v Londýně
u IES London

Obchodní dovednosti využijete všude!
V běžném životě i v práci

Rodina a domácnost a běžný život

V běžném životě „obchodujete“ skoro neustále. Potřebujete se domluvit na rodinné oslavě a chcete prosadit svou představu? Chcete přesvědčit partnera o návštěvě kina? Nebo „vyjednáváte“ s potomkem, v kolik se bude vracet domů, případně co všechno by si měl uklidit?

A co sousedské spory, nebo třeba správní řízení na jakémkoliv úřadu? Nebo co vyjednávání o pokutě za dopravní přestupek?

Tady všude i ve spoustě dalších případů neustále v nějaké formě používáte obchodní techniky. A čím lépe je máte zvládnuté, tím lépe docházíte k dohodám, které si přejete a chcete.

Práce a neformální kolektivy

Aby šéf a spolupracovníci ocenili to, co děláte, musíte to umět „prodat“. Čím lépe dokážete prezentovat svou práci, tím více ji ostatní ocení. Kolegové respektem, nadřízení respektem a… penězi. To platí všude, ať jste zaměstnanec ve firmě, nebo pracujete na úřadu

Když ovládáte obchodní dovednosti, snáze získáte povýšení, peníze z dotací, větší rozpočet pro své oddělení. A pokud myslíte, že to všechno už umíte, tak mi dovolte otázku – kdy naposledy jste si řekli o zvýšení platu?

OSVČ a živnostenské podnikání

Vyjednávání s úřady, co všechno musíte a nemusíte pro své podnikání zajistit a splňovat, komunikace se stávajícími zákazníky a řešení jejich reklamací, jednání s dodavateli a vyjednávání slev, ale především získávání nových zákazníků.

To všechno závisí na vašich obchodních dovednostech. Člověk může být skvělý řemeslník, ale pokud máte problém zvednout telefon a říct si o zakázku, tak na trhu nemusíte přežít.

Obchodní týmy a obchodní oddělení

Víte, jaký je rozdíl mezi Wartburgem a Mercedesem? Obojí má volant, čtyři kola, jsou vyrobení v Německu… Rozdíl je v „detailech“.

Každý člen vašeho obchodního týmu musí být schopný najít a vidět všechny výhody i nevýhody produktu a dobře je argumentovat. Musí ale také být schopný na schůzce „přečíst“ zákazníka, najít jeho potřeby a přesným způsobem mu ukázat řešení, aby zákazník koupil.

Především však musí být schopný na začátku celého prodeje zákazníka najít a oslovit. A kolik skvělých budoucích obchodníků skončilo na tom, že nebyli schopní udělat první telefonát?

Použití obchodních dovedností neznamená někoho „oblbovat“. Ani to neznamená, že musíte něco prodávat.

Obchodní dovednosti v nějaké formě denně používáte. Už od studií. (Přesvědčovali jste někdy kantora, ať vám dá lepší známku?)

Obchodní dovednosti jsou jako dynamit. Mohou pomáhat, ale mohou i ničit a ubližovat.

Když je neznáte a neumíte s nimi pracovat, máte to v běžném životě mnohem těžší.

Už vám někdy někdo prodal něco, co jste vůbec nepotřebovali a přitom to stálo dost peněz? Pokud ano, tak to jste se jen nedokázali postavit jeho obchodním dovednostem. 

Tak neváhejte a usnadněte si život.

Způsob výuky MBA

Celý program je specializován na praktický rozvoj obchodních dovedností studenta. Co se množství předmětů týče, zastáváme názor, že méně, kvalitněji a se zaměřením na podstatné je lepší přístup, než mnoho předmětů probíraných jen povrchně a bez návaznosti na praktické užití. Vyučujeme pouze pět nosných modulů studia ve specializovaném oboru. Méně, jednoduše, prakticky a kvalitně. Praxe a praktické využití je naší klíčovou hodnotou.

Místo studia

Studium bude probíhat on-line. Je to bezpečné, praktické a pohodlné.

Délka studia

Standardní doba: tři semestry

V prvním a druhém semestru je výuka organizována v on-line výukových blocích po dvou dnech (4 hodiny vyúky denně). Třetí semestr je určený k tvorbě závěrečné práce pod vedením zkušeného konzultanta.

Podzimní běh MBA studia bude probíhat on-line.

Termíny výuky:
11. – 12. prosince 2021
15. – 16. ledna 2022
12. – 13. února 2022
12. – 13. března 2022
9. – 10. dubna 2022
14. – 15. května 2022

 

Podmínky přijetí

  • Minimálně středoškolské vzdělání
  • Minimálně 5 let pracovní praxe
  • Absolvování přijímacího pohovoru – pro zjištění studijních předpokladů a motivace

Způsob hodnocení studia

V průběhu studia MBA student potřebuje získat 60 kreditů.

Studium má pět obsahových modulů a výstupem každého z nich je modulová písemná práce nebo projekt (5 kreditů za každý modul, celkem 25) a na závěr studia se koná závěrečná praktická zkouška (5 kreditů).

Závěrečný modul tvorby a obhajoby závěrečné práce je ohodnocen 30 kredity.

Kolik to bude stát? 

Běžná cena

Předpokládaná cena, za kterou se bude studim MBA se specializací na obchodní dovednosti prodávat v zimě

79.900 Kč

Zaváděcí cena

N

69.900 Kč