Kurzy a vzdělávací programy

V návaznosti na nové akreditace u IES a u MŠTV a MPSV měníme strukturu kurzů. Chceme, ať je pro vás učení jednodušší a zároveň ať výsledky ještě lépe využijete.

Témata kurzů, které brzy spustíme

Typologie osobnosti a chování

Naučíte se rozumět sobě, v čem jsou vaše silné a slabé stránky. Porozumíte, proč druzí jednají tak, jak jednají, což zlepší vaši komunikaci s nimi.  

Zvládání stresu, práce se stresem

Rozeznáte nejdůležitější stresory, které na vás působí a objevíte způsoby, jak zvýšit svoji odolnost vůči stresu. Naučíte se, jak se stresem zatočit fyziologicky (dýchání, uvolnění svalů) i psychicky (práce „s hlavou“). 

Koučování a vedení lidí

Zjistíte, proč je koučování tak skvělý přístup ve vedení lidí a naučíte se prakticky koučovat. Objevíte další fungující způsoby, jak lidi vést a motivovat a stanete se lepším leadrem, který má autoritu a lidé za ním jdou.

Celostní komunikace, sebeprezentace a rétorika

Zlepšíte se ve svém mluveném projevu, budete mluvit s větší jistotou. Zjistíte, jaké jsou praktické tipy a triky zkušených komunikátorů. Naučíte se pracovat s emocionální sférou komunikace a řečí těla.

Obchodní dovednosti

Kredity CCEU? Pokročilé koučovací dovednosti?

Obnovte certifikaci ACC nebo PCC.
Rozviňte koučovací dovednosti v oblasti týmového koučinku a facilitace kouče.

Dopiš to!

Podpora pro studenty.

Skupina, která tě nakopne práci MBA dopsat, obhájit a odejít s diplomem MBA.

Jak napsat závěrečnou práci MBA

Workshop, který ušetří spoustu času.

Dozvíte se přesný postup od prvních řádků až po obhajobu.