Prvořadě pro mne důležitá – autenticita otázek i odpovědí – v připraveném sylabu i při řízené komunikaci; odpovídá to názvu společnosti, který znamená „hodnota“. Takto zpracovaná typologie motivuje ke kultivaci mojí komunikace, ne ke značení lidí-typů; sama jsem si všímala při odhadu vhodné komunikace taky nejvíc temperamentu člověka, ale tato typologie to řeší v několika vrstvách, životně přijatelných – zkrátka ne-vědecky, ale prakticky .. přidanou hodnotou je naděje a životní zkušenost, že každý člověk má svoji velikou hodnotu, ať je jakýkoliv typ a stojí za to toto očekávat – od sebe i od druhých (v komunikaci).

ICF akreditace Level 1

Přidejte se k nejlepším koučům, získejte certifikát ICF Level 1

ICF akreditace Level 2

Staňte se špičkou mezi kouči v ČR, získejte certifikát ICF Level 2

IES London MBA akreditace