Koučování vidím jako skvělý způsob individuálního vedení klientů k jejich cílům, nalézání nových cest a možností.