K vedoucí funkci jsem se ocitla nečekaně a dlouho jsem se v tom „plácala“. Chtěla jsem být dobrá vedoucí, ale pořád má snaha byla marná, pořád něco nefungovalo. Studium mi rozšířilo obzory, nejen to jak mluvit s podřízenými, klienty i nadřízenými, ale změna nastala i v osobním životě, míň mluvím, více naslouchám. Nechala jsem podřízené přebrat zodpovědnost za své rozhodnutí a ono to začalo fungovat, přišli se svými návrhy a řešeními, začali být více samostatní a iniciativní.