Pred kurzom som prežívala neistotu v určitých komunikačných situáciách, mnohé sa mi zdali len ťažko riešiteľné. Kurz koučingu mi dodal istý nadhľad a sebavedomie, že všetko sa dá správnou formou zvládnuť.