Vždy jsem se zajímala o osobní rozvoj, absolvovala spoustu kurzů, které teprve koučink všechny propojil dohromady a dal jim smysl a jiný rozměr. Můj život se změnil hodně – jsem sebevědomější, vyrovnanější, asertivnější, spokojenější, umím lépe naslouchat ostatním, ale hlavně sama sobě.