Velmi oceňuji tu dynamiku, interaktivitu, zapálenost, kterou studium má.
Studium mi pomohlo nejen v běžném životě, ale i v situacích, ve kterých jsem si nevěděla rady a obávala se nepříjemností.