Pracuji jako ředitelka mateřské školy. Koučovací přístup jsem nepoužívala, ale setkávala jsme ses ním ve své profesi v rámci vzdělávání. Zaujalo mě to a začala jsem přemýšlet o uplatnění toho přístupu při práci se svými zaměstnanci. V průběhu studia jsem začala přicházet na různé možnosti využití koučovacího přístupu při vedení lidí a zjistila jsem, že ho využijí více, než jsem původně myslela. A ne jenom v pracovním životě, ale i v životě soukromém. Poznala jsem skupinu stejně nastavených lidí. Jak lektorů, tak spolužáků. Každý z nich mě něčím obohatil. Naučila jsem se podstatu koučování, několik koučovacích technik, které jsem měla možnost si osobně vyzkoušet. Studium mě posunulo též v mém osobním životě při sebekoučinku, kterému se nyní po studiu pravidelně věnuji. Koučovací přístup začínám aplikovat do praxe, primárně při vedení lidí v naší mateřské škole.

ICF akreditace Level 1

Přidejte se k nejlepším koučům, získejte certifikát ICF Level 1

ICF akreditace Level 2

Staňte se špičkou mezi kouči v ČR, získejte certifikát ICF Level 2

IES London MBA akreditace