Do své praxe jsme si chtěla přinést nový nástroj a dovednost. Studium mi pomohlo uvědomit si, co je a jak probíhá aktivní naslouchání, umění pracovat s tichem, nehodnotit, nepřebírat odpovědnost za konání druhých, a přitom si moct zachovat profesionalitu a důvěru. Techniky koučování nyní uplatňuji ve své praxi porodní asistentky a jsem nadšená, že mám koučování jako jeden z důležitých nástrojů ve své praxi.