Vlasta Matulíková

Prvořadě pro mne důležitá – autenticita otázek i odpovědí – v připraveném sylabu i při řízené komunikaci; odpovídá to názvu společnosti, který znamená „hodnota“. Takto zpracovaná typologie motivuje ke kultivaci mojí komunikace, ne ke značení...
Ing. Iva Filipi, MBA, ACC

Ing. Iva Filipi, MBA, ACC

Díky kurzu se mi při koučování s klienty daří mnohem rychleji navázat vzájemné napojení a důvěru a dále v situacích, kdy klientům reflektuji jejich neprospěšné chování, nalézám ta „správná“ slova, na která klienti opravdu více...