Ingeborg Kerula

Ingeborg Kerula

Jelikož budu brzy ukončovat svou pracovní kariéru, byl pro mě tento kurz velice přínosný, jelikož budu schopná své podřízené mnohem lépe připravit, díky lepšímu koučování, na převzetí obrazného kormidla v naší firmě.
Bc. David Gruber

Bc. David Gruber

Byl jsem překvapen, skoro ohromen, jak online koučování funguje. Koučovací přístup je použitelný v osobní i pracovní oblasti, vlastně v každé oblasti života.
Marie Gruntová

Marie Gruntová

Kurz mi rozšířil úhel pohledu. I ve směru laskavějšího a tolerantnějšího pohledu na druhé lidi a sama na sebe. Uvědomění si dobře položené otevřené otázky, díky které může klient lépe poznat sám sebe a zažít aha moment.

Ing. Pavla Matýsková

Přínos pro vlastní seberealizaci a osobnostní koučink, získala jsem větší sebevědomí v řešení svých soukromých záležitostí. Použití koučinkových metod na své nejbližší a pomoci jim v řešení situací.
Mgr. Veronika Vydrová

Mgr. Veronika Vydrová

Kurz Základy koučování byl pro mě cennou profesní zkušeností i příjemným společenským setkáním. Během tréninku jsme si prakticky vyzkoušeli několik zajímavých koučovacích technik a např. metoda „tří rádců“ nebo prioritizační kolečko mi opravdu „sedly“ – jsou dobře...

ICF akreditace Level 1

Přidejte se k nejlepším koučům, získejte certifikát ICF Level 1

ICF akreditace Level 2

Staňte se špičkou mezi kouči v ČR, získejte certifikát ICF Level 2

IES London MBA akreditace