Tři hlavní důvody, proč znát svou hodnotu

Záznam z workshopu