24 HODIN K MILIONU – Mastermind pro koučovací byznys

Objednávka

Začínáte s koučováním?

Za pouhých 10 hodin
se můžete naučit základy
a okamžitě to využít v životě.

Koučování v kostce
včetně praktického nácviku